artykuły

aktualnosciAKTUALNOŚCI
ReklamaBilbord Ubezpieczenia

Woda spożywcza w caravaningu

Czas czytania 6 minut
Woda spożywcza w caravaningu

Pojazdy kempingowe wyposażone są standardowo w instalację wody zimnej i ciepłej. Woda przewożona jest w zbiorniku o pojemności rzędu 100 litrów - wystarczającej na kilka dni. Przechowywana w zbiornikach podlega starzeniu

Zjawiska te potęgują się przy dopełnianiu zbiornika bez spuszczania resztek wody - w istocie, w zbiorniku mamy pełny przekrój jakościowy wody z całego sezonu... Spożywanie wody czerpanej bezpośrednio z instalacji (zwłaszcza bez przegotowania) może być ryzykowne dla zdrowia konsumentów.

Woda spożywcza w caravaningu 1
Mikrostacja
Wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem jest korzystanie z pośrednictwa mikrostacji uzdatniania wody przeznaczonej do potrzeb konsumpcyjnych. Obecnie na polskim rynku dostępne jest urządzenie oferowane przez amerykańską firmę „eSpring”, oparte na oryginalnej technologii wielowarstwowego filtru węglowego i lampy UV do dezynfekcji wody. Wydajność katalogowa: 3,4 l/min przy średnim ciśnieniu wody w instalacji, wymienny wkład węglowy wystarcza na jeden rok lub do 5 tysięcy litrów wody wodociągowej. Urządzenie to produkowane jest w dwóch wersjach: z bezpośrednim przyłączem do zaworu czerpalnego lub z własnym kranikiem i może być instalowane nad albo pod blatem szafki zlewozmywakowej kuchni lub pojazdu kempingowego. Urządzenie „eSpring” jest przenośne i może być używane w domu oraz sezonowo w kamperach lub przyczepach kempingowych. Szczegóły techniczne i możliwości zakupu tego urządzenia można uzyskać pod nr telefonu (022) 651 01 20 lub kom. 0 – 509 19 20 09. Artykuł „Uzdatnianie wody w pojazdach kempingowych” ukazał się w „Polskim Caravaningu” w nr 3(5) maj-czerwiec 2006 roku.

ReklamaŚT - biholiday 06.03-31.05 Sebastian

Woda mineralna
Alternatywnym rozwiązaniem stosowanym w caravaningu i nie tylko, jest używanie do celów spożywczych wody mineralnej przechowywanej w butelkach lub pojemnikach - nawet kilkulitrowych. Przytoczę wyniki badań bakteriologicznych takiej wody i podam praktyczne wnioski dla użytkowników wody mineralnej w domu i w caravaningu. Badania te były przeprowadzone w laboratorium technologicznym na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Testy
Testom poddano wodę butelkowaną AQUA MINERALE, NAŁĘCZOWIANKA i BONAQA, wybraną losowo na rynku (zakupioną w sklepie). Najważniejszy wskaźnik: liczba bakterii grupy Coli był we wszystkich próbach na poziomie „0” - zarówno w dniu otwarcia, jak i po 2 dniach po otwarciu butelek. Pozostałe wskaźniki bakteriologiczne (liczba koloni bakterii na agarze) w dniu otwarcia butelek utrzymywały się na poziomie „0” lub kilka - czyli znacznie poniżej normy. Natomiast po 2 dniach od otwarcia butelek zaobserwowano wzrost tych wskaźników, aczkolwiek wartości dopuszczane normą nie zostały jeszcze przekroczone. Dalszych badań, np. po kilku dniach po otwarciu butelek nie prowadzono (były to badania porównawcze dla wody z mikrostacji uzdatniania i wody ze źródeł oligoceńskich, a nie dla potrzeb caravaningu - a szkoda!). Niemniej jednak, wzrost liczby bakterii wraz z upływem czasu od otwarcia butelek był wyraźny.

Zalecenia
Z badań tych wynikają następujące praktyczne wnioski dla użytkowników wody mineralnej w domu i w caravaningu:
ReklamaWoda spożywcza w caravaningu 3
• wodę mineralną należy kupować w butelkach o możliwie małej pojemności, wystarczającej na co najwyżej 2 dni po otwarciu butelki. Raczej powinno się unikać opakowań kilkulitrowych, jeśli konsumpcja tej wody miałaby trwać kilka dni.
• wskazane jest, by po otwarciu butelki z wodą przechowywać w chłodnym miejscu - najlepiej w lodówce (mniejsze butelki mieszczą się w lodówce), co ogranicza rozwój bakterii i jednocześnie poprawia walory smakowe. Trzeba tylko uważać, by nie przeziębić gardła - można ustawić temperaturę tak, by „na drzwiach” lodówki było nie mniej niż np. + 10 oC. Oczywiście, nie oznacza to, że dłużej przechowywana woda musi nam zaraz zaszkodzić (nie słyszałem o „zejściach” po wypiciu wody mineralnej z butelki otwartej kilka dni wcześniej), wielokrotnie może się nam udać nie mieć sensacji żołądkowych - aż w końcu zdarzą się bakterie, na które nasz organizm nie jest uodporniony i wtedy będziemy zmuszeni do biegania tam, gdzie nawet król piechotą chodzi i częstych przystanków na trasie podróży.

Warto stosować te zalecenia także w domu, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci.

Gotować?
Przegotowanie dłużej przechowywanej wody mineralnej poprawia wprawdzie jej pewność bakteriologiczną, ale... Ogólnie wiadomo, że woda mineralna przeznaczona jest do zaspakajania pragnienia z jednoczesnym dostarczaniem do organizmu substancji mineralnych (mikroelementów) i innych składników - niezbędnych dla życia i prawidłowego rozwoju człowieka. Organizm najłatwiej przyswaja te substancje w postaci rozpuszczonej, np. jony Ca i Mg w kwaśnych węglanach wapnia i magnezu. Podwyższenie temperatury powoduje wytrącanie substancji mineralnych w postaci osadów odkładających się w naczyniu (niekoniecznie trafiających do organizmu) - zatem podgrzewanie wody mineralnej nie ma sensu, bo zmniejsza zawartość zdysocjowanych mikroelementów i nie daje żadnej pewności bakteriologicznej. Natomiast po przegotowaniu, woda taka jest wprawdzie pewna pod względem bakteriologicznym, lecz traci walory wody mineralnej i może być traktowana jedynie jako substytut wody wodociągowej.

Podsumowanie
Reasumując, używając przegotowanej wody mineralnej do przyrządzania herbaty, kawy lub płynnych potraw zyskujemy w istocie niewiele w porównaniu z przegotowaną „zwykłą” wodą pitną - odpowiadającą obowiązującym normom. W caravaningu używanie wody mineralnej jako wody spożywczej podyktowane jest raczej wygodą jej przewożenia, natomiast przede wszystkim woda ta powinna być używana bezpośrednio (bez przegotowania) do picia na co dzień - przy zachowaniu zaleceń podanych wyżej i jak zwykle - zasad zdrowego rozsądku.
Dr inż. Witold Olszewski

Autor jest jest inżynierem i nauczycielem akademickim na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od dziesięciu lat użytkuje kamper „Pilote”, wyposażony m. in. w mikrostację uzdatniania wody.i wtórnemu zanieczyszczeniu.


03.03.2009
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News