artykuły

przepisy-prawnePRZEPISY PRAWNE
ReklamaBilbord - Stenaline 03.04-30.04 Sebastian
Za kierownicą kampera już od 17. roku życia?

Za kierownicą kampera już od 17. roku życia?

Czas czytania 4 minuty

Komisja Europejska proponuje rozwiązać problem niedoboru kierowców poluźniając wymogi dotyczące praw jazdy. Już od 17. roku życia młodzi ludzie będą mogli uczyć się prowadzenia pojazdów i uzyskać prawo jazdy, a od ukończenia 18. roku życia pracować jako zawodowi kierowcy.

W dzisiejszym (1 marca 2023, Bruksela) komunikacie prasowym KE proponuje unowocześnienie przepisów dotyczących praw jazdy w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i uproszczenia życia codziennego. Jak czytamy, wniosek w sprawie praw jazdy zmienia obowiązujące prawo UE i jest inspirowany najlepszymi praktykami obowiązującymi już w kilku państwach członkowskich.

Młodzi ludzie mieliby wcześniej zdobywać doświadczenia za kierownicą. Osoby, które ukończyły 17 lat, będą mogły samodzielnie prowadzić pojazd, a od ukończenia 18. roku życia pracować jako zawodowi kierowcy.

Czy proponowane zmiany wpłyną na politykę firm wypożyczających kampery? Trzeba wiedzieć, że spora część wypożyczalni w warunkach najmu zamieszcza zapis, że kierujący musi wykazać się odpowiednim doświadczeniem. Nierzadko wynajmujący musi mieć ukończone 24 czy 25 lat i/lub deklarować się posiadaniem prawa jazdy od przynajmniej 2 czy 3 lat.

Ułatwienia dla młodych i zasada zerowej tolerancji

Projekt zmian zakłada umożliwienie młodym ludziom przystąpienie do egzaminu i rozpoczęcie kierowania samochodami osobowymi i samochodami ciężarowymi pod opieką w wieku od 17 lat, aby zdobyć doświadczenie w prowadzeniu pojazdów.

ReklamaZa kierownicą kampera już od 17. roku życia? 1
Głównym celem nowych przepisów będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wprowadzenie środków obejmujących m.in. okres próbny wynoszący co najmniej dwa lata dla początkujących kierowców po zdaniu egzaminu oraz zasada zerowej tolerancji dla kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu.

Powyższy rygor ma zasadnicze znaczenie, ponieważ nawet jeśli młodzi kierowcy stanowią jedynie 8 proc. wszystkich kierowców samochodów, dwa na pięć śmiertelnych zderzeń ma miejsce z udziałem kierowcy w wieku poniżej 30 lat.

Cyfrowe prawo jazdy

Aby uprościć uznawanie praw jazdy między państwami członkowskimi, Komisja, jako pierwsza na świecie, proponuje cyfrowe prawo jazdy. Zamiana, przedłużenie ważności lub wymiana prawa jazdy będą znacznie łatwiejsze, ponieważ wszystkie procedury będą prowadzone online.

W tym samym duchu łatwiej będzie również obywatelom państw spoza UE o porównywalnych normach bezpieczeństwa ruchu drogowego wymienić swoje prawo jazdy na prawo jazdy w UE.
Zaktualizowane przepisy dotyczące egzaminów uwzględnią przejście na pojazdy bezemisyjne, ale też podczas egzaminów będzie się na przykład oceniać wiedzę i umiejętności związane z zaawansowanymi systemami wspomagania jazdy i innymi zautomatyzowanymi technologiami. Początkujący kierowcy będą się również uczyć, w jaki sposób ich styl jazdy – np. czas zmiany biegów – wpływa na emisje.

Przedstawione dziś wnioski mają więc na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Większy nacisk podczas szkoleń kursantów położony ma być na przygotowanie kierowców do obecności na drogach ich niechronionych użytkowników. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, w miarę przechodzenia UE na bardziej zrównoważoną mobilność w miastach.

ReklamaŚT2 - biholiday 06.03-31.05 Sebastian
Zakazy prowadzenia pojazdów mające skutki w całej UE

Położenie kresu bezkarności za poważne przestępstwa ma służyć wspólnotowy zakaz prowadzenia pojazdów. Aby zapobiec bezkarności sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, wprowadzony zostanie nowy system umożliwiający zakaz prowadzenia pojazdów w całej UE, w przypadku gdy państwo członkowskie zdecyduje się na wykluczenie kierowcy z powodu przestępstwa popełnionego na jego terytorium. Pozwoli to zaradzić obecnym niedociągnięciom we współpracy między państwami członkowskimi przy prowadzeniu dochodzeń w sprawie przestępstw lub wykroczeń.
 

Fot. Hymer


Rafał Dobrowolski01.03.2023
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News