artykuły

przepisy-prawnePRZEPISY PRAWNE
ReklamaBilbord - bookingcamper zacznij zarabiac
Co zrobić z nadwyżkami z OZE?

Co zrobić z nadwyżkami z OZE?

Czas czytania 3 minuty

Masz nadwyżki energii? Sprzedaj… sąsiadowi. Komisja Europejska chce, by konsumenci mogli inwestować w elektrownie wiatrowe lub słoneczne i sprzedawać nadmiar energii sąsiadom, a nie tylko dostawcom.

Fotowoltaika w naszej szerokości geograficznej produkuje najwięcej prądu (około 80 proc.) od maja do września. Szczyt jej wydajności przypada na okres lata. Nadwyżki, które zostaną wyprodukowane latem mogą być magazynowane lub oddawane do sieci energetycznej i odbierane z niej w okresie zimowym. To pierwsze rozwiązanie wymaga inwestycji w magazyny energii. To drugie rozwiązanie jest mniej opłacalne dla prosumentów w Polsce odkąd od 1 kwietnia weszły w życie zapisy z nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (w skrócie OZE), które zakładają zmianę systemu tzw. Opustów na rozliczanie systemem net-bilingu. Jeżeli np. po upływie 12 miesięcy od dnia przypisania nadwyżki, na koncie prosumenckim nadal masz niewykorzystane środki, otrzymasz zwrot, ale tylko do 20 proc. wartości energii elektrycznej.

To dlatego monitorowanie energii oddanej i pobranej z sieci jest bardzo ważne. I dlatego propozycje KE stanowią rewolucję w systemie rozliczania nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych, skoro możliwe będzie dzielenie się nadwyżką energii słonecznej z paneli na dachach z sąsiadem.  Proponowana reforma będzie teraz musiała zostać przedyskutowana i uzgodniona przez Parlament Europejski i Radę przed jej wejściem w życie.

Nie trać nadwyżek wyprodukowanej energii!

ReklamaCo zrobić z nadwyżkami z OZE? 1
Komisja Europejska proponuje reformę struktury unijnego rynku energii elektrycznej w celu większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony konsumentów i zwiększenia konkurencyjności przemysłu. Wniosek przewiduje modernizację przepisów dotyczących wspólnego korzystania z energii ze źródeł odnawialnych. Proponowana reforma przewiduje przegląd kilku aktów prawnych UE – w szczególności rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej, dyrektywy w sprawie energii elektrycznej oraz rozporządzenia REMIT.

Kontekst jest oczywisty. Od lata 2021 r. odnotowano bezprecedensowe skoki i niestabilność cen energii, co miało poważny wpływ na gospodarstwa domowe i gospodarkę w UE, zwłaszcza po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która wywołała kryzys energetyczny w Europie. Wielu konsumentów odnotowało wyższe rachunki ze względu na gwałtowny wzrost cen gazu, mimo że odnawialne źródła energii (OZE) już teraz pokrywają ponad jedną trzecią zapotrzebowania na energię elektryczną w UE. Rada Europejska wezwała Komisję do szybkich prac nad strukturalną reformą rynku energii elektrycznej. Reformie przyświecają dwa cele: europejska suwerenność energetyczna i osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Fot. SunRoof


Rafał Dobrowolski14.03.2023
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News