artykuły

dobrze-wiedziecDOBRZE WIEDZIEĆ
ReklamaBilbord Ubezpieczenia

Nowe dokumenty, nowe kategorie i przepisy

Czas czytania 7 minut
Nowe dokumenty, nowe kategorie i przepisy

19 stycznia 2013 r. wchodzą w życie dwie ustawy dotyczące ruchu drogowego. Pierwsza mówi o wprowadzeniu nowych wzorów prawa jazdy, druga wprowadza zmiany ważne dla motocyklistów i kierowców quadów.

Od tego dnia w naszym kraju będą obowiązywać nowe dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami. Będą oparte o wzorzec europejski i – jak zapewnia Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – lepiej zabezpieczone przed sfałszowaniem. Rozporządzenie ministra z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami dokładnie określa wygląd nowego prawa jazdy. Na tle nowego dokumentu znajdzie się kontur Polski oraz słowa „wzór Unii Europejskiej” i „prawo jazdy” w różnych językach Unii Europejskiej, wydrukowane w kolorze różowym – jako tło prawa jazdy. W górnej części strony, obok siebie, znajdą się słowa „prawo jazdy” – wykonane farbą o barwie niebieskiej oraz „Rzeczpospolita Polska” – wykonane farbą zmiennooptyczną. Bez zmian pozostaje sam kolor tła i symbol PL wpisany we flagę UE w lewym górnym rogu dokumentu. Oprócz tego, nowe prawo jazdy zawiera szereg zabezpieczeń przed sfałszowaniem: elementy zmienne optycznie, mikrodruki i grawerowanie laserowe.

Nowe dokumenty, nowe kategorie i przepisy 1

Na „pełnowymiarowe” motocykle można wsiąść najwcześniej w wieku 20 lat – pod warunkiem posiadania dwuletniego doświadczenia w kategorii A2.

Na wymianę... dwadzieścia lat
ReklamaNowe dokumenty, nowe kategorie i przepisy 2
Większość z nas – Czytelników „Polskiego Caravaningu” – ma już prawo jazdy i pewnie zadaje sobie pytanie, czy będzie musiała wymienić je na nowe. W zasadzie tak, choć ustawodawca przewidział na to termin do... 2033 r. Jak mówi rozporządzenie, prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie „w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy”. Dalej czytamy, że „podlegające wymianie prawa jazdy, wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Prawo o ruchu drogowym) zachowują ważność w okresie, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do terminów wymiany ustalonych pod rygorem utraty ważności dokumentów”. Na lata 2028- -2033 przewidziana jest obowiązkowa wymiana praw jazdy dla osób ze starym dokumentem, a więc czeka nas wówczas wizyta (i opłata) w urzędzie. Osoby, które mają terminowe prawo jazdy ze względu na stan zdrowia, będą musiały przy tej wymianie wykonać badania bez względu na pozostały termin. Od 19 stycznia 2013 r. wydawane będą więc jedynie nowe dokumenty prawa jazdy. A obowiązkowa wymiana prawa jazdy nastąpi najwcześniej za 15 lat – w 2028 r. Czy ktoś zagwarantuje, że przez ten czas nikt nie wprowadzi kolejnej nowelizacji, zmieniającej te wszystkie zasady...?

Międzynarodowe prawo jazdy
Wydawane jest przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na okres trzech lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.

ReklamaŚT2 - motorshow 06.02-07.04
Kaski ochronne

Wreszcie i w tej kwestii dostosowano prawo do rzeczywistości i znowelizowano w nowej ustawie przepis o używaniu kasków ochronnych. Teraz muszą je mieć kierowcy i pasażerowie nie tylko motocykli i motorowerów, ale także quadów! Do tej pory, na czterokołowcach można było poruszać się bez kasku, co było dość lekkomyślne. Oczywiście obowiązku nie stosuje się w przypadku motocykli z pasami bezpieczeństwa oraz czterokołowców z nadwoziem zamkniętym oraz pasami bezpieczeństwa.
Nowe dokumenty, nowe kategorie i przepisy 4

Wzór nowego prawa jazdy wprowadzanego od 19 stycznia 2013 r.

Druga – ważniejsza ustawa
Także z dniem 19 stycznia 2013 r. w życie wchodzi ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r., która w swoim brzmieniu zmienia m. in. ustawę „Prawo o ruchu drogowym”. Zmianie ulegają przede wszystkim zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy, wprowadza się nowe kategorie pojazdów i warunki kategorii motocyklowych. To przepisy, które powinni poznać ci z nas, którzy lubią poruszać się motocyklami bądź quadami, gdy już przyczepę i kamper pozostawią na kempingu. Głównym celem zmian jest dostosowanie polskich przepisów i dokumentów do prawa unijnego oraz podniesienie bezpieczeństwa na naszych drogach.

Nowe kategorie
Dotychczas polskie prawo niezbyt dokładnie regulowało kwestię quadów (czyli czterokołowców) oraz elektrycznych skuterów. Od 19 stycznia 2013 r. będzie tak:
Czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg; b) w przypadku przewozu osób 400 kg. Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm³, dwukołowy lub z bocznym wózkiem — wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół. Motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³ lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Kategoria B1 – według nowego prawa, na poruszanie się pełnowymiarowymi quadami, czyli czterokołowcami pozwala dopiero kategoria B1 i można się o nią starać już w wieku 16 lat.

Motocyklem – zupełnie inaczej!
Nowelizacja wprowadza nowe kategorie uprawnień. Początkujący motocykliści mogą uzyskać prawo jazdy A2. Uprawnia ono do prowadzenia motocykli z silnikami o mocy do 35 kW. By jeździć motocyklem, młody kierowca musi zdobyć prawo jazdy na małe motocykle – A1 (w wieku 16 lat) lub A2 (jeśli skończy 18 lat). Dopiero po następnych dwóch latach będzie miał możliwość ubiegania się – odpowiednio – o prawo jazdy kat. A2 lub A. To zdecydowana nowość, wprowadzona z myślą o bezpieczeństwie na naszych drogach. Temu celowi przyświecała też decyzja o tym, by przesunąć granicę minimalnego wieku koniecznego do uzyskania prawa jazdy kat. A: wzrosła ona do 24 lat! Taką zmianę postulowało od dawna wiele środowisk. Nowością jest również prawo jazdy kat. AM, które będzie wydawane zamiast karty motorowerowej. Uprawnia ona do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim (szczegóły w ramce obok). O kategorię AM można ubiegać się mając 14 lat i uzyskuje się ją taką samą drogą, jak każde inne prawo jazdy. Oznacza to kurs i egzamin państwowy. Ci, którzy już posiadają kartę motorowerową i ukończyli 14 lat, podlegają płatnej wymianie karty na prawo jazdy AM z pominięciem egzaminu. Posiadanie jakiejkolwiek innej kategorii oczywiście uprawnia do prowadzenia pojazdów AM. Podsumowując, na „pełnowymiarowe” motocykle można wsiąść najwcześniej w wieku 20 lat – pod warunkiem posiadania dwuletniego doświadczenia w kategorii A2. Natomiast nowicjusze mogą zacząć motocyklową przygodę z takimi pojazdami dopiero w wieku 24 lat. To na pewno zmiany w dobrym kierunku i oby przyczyniły się do mniejszej liczby nieodpowiedzialnych osób zasiadających na motocyklach.
Nowe dokumenty, nowe kategorie i przepisy 5

Według nowego prawa, na poruszanie się „pełnowymiarowymi” quadami (czyli czterokołowcami) pozwala dopiero kategoria B1, o którą można się starać już w wieku 16 lat.

Koniec z bezterminowym prawem jazdy!
Nowe przepisy nie przewidują bezterminowego prawa jazdy. Nowe dokumenty będą wydawane na czas określony, który maksymalnie wynosić będzie 15 lat. Maksymalna liczba lat obejmie kategorie AM, A1, A2, A, B1, B, B+E. W pozostałych kategoriach dokument będzie wydawany tylko na pięć lat. Ważność będą traciły wyłącznie dokumenty, a nie same uprawnienia – co warto podkreślić. Należy także zauważyć, że jeżeli chcemy wymienić prawo jazdy, to najlepiej zrobić to do 18 stycznia 2013 r., bo wtedy dostaniemy je bezterminowo – czyli w praktyce do 2033 r. Gdy wymienimy je po 19 stycznia 2013 r., otrzymamy je maksymalnie na pięć albo piętnaście lat, czyli najdłużej do 2028 r.

Oprac. Dariusz Wołodźko


Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News