artykuły

podrozePODRÓŻE
ReklamaBilbord - bookingcamper
Polska coraz niżej w światowym rankingu jakości dróg
  fot. Karsten Würth/Unsplash

Polska coraz niżej w światowym rankingu jakości dróg

Polska zajęła 26. miejsce w Europie i 43. na świecie w rankingu jakości infrastruktury drogowej. Spośród europejskich krajów wyprzedziliśmy tylko Bułgarię, Turcję, Rumunię i Chorwację. Lepiej jakość dróg została oceniona w Słowacji, Węgrzech, Litwie czy Czechach.

Światowy Ranking Konkurencyjności (The World Competitiveness Yearbook) za 2022 r. przygotowany przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania (IMD), jedną z najbardziej znanych szkół biznesu na świecie, poruszył m.in. jakość infrastruktury drogowej na świecie. Od 2018 r., gdy zostaliśmy sklasyfikowani w zestawieniu na 34. lokacie, w kolejnych latach pozycja naszego kraju systematycznie się obniżała: 2019 r. (36), 2020 r. (35) i 2021 r. (42). W roku bieżącym znaleźliśmy się na 43. miejscu.

Najlepiej pod względem jakości dróg autorzy raportu ocenili w tym roku Szwajcarię, Danię i Szwecję, a najgorzej Wenezuelę, Mongolię oraz Botswanę. W rankingu uwzględniono 30 państw Europy, wśród których Polska zajęła 26. miejsce. Niżej jakość dróg oceniona została w Chorwacji, Rumunii, Turcji i Bułgarii.
 
Surowa ocena infrastruktury drogowej pochodząca z raportu Światowego Rankingu Konkurencyjności pokrywa się w dużej mierze z ostatnim raportem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Po kontroli tego urzędu przeprowadzonej na koniec 2020 r. okazało się, że 37,3% dróg w Polsce było w stanie niezadowalającym lub złym.

Z szacunków GDDKiA wynika, że na przeprowadzenie remontów dróg, których stan został oceniony jako zły, trzeba przeznaczyć około 4,8 mld zł. Najwięcej z nich znajduje się w województwie lubuskim (27,9%), kujawsko-pomorskim (19,7%) i lubelskim (17,8%), najmniej – w zachodniopomorskim (5,9%), świętokrzyskim i podlaskim (po 7,5%).

ReklamaSródtekstowy YT PC
Gdzie najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji z powodu niewłaściwego stanu jezdni? W statystykach policyjnych corocznie jako jedną z przyczyn kolizji i wypadków drogowych wymienia się niewłaściwy stan jezdni. W 2021 r. odnotowano w naszym kraju 11 851 takich zdarzeń. Do największej liczby z nich doszło w województwie śląskim (2038), łódzkim (1538) i wielkopolskim (1211), a najmniej w podlaskim (141), podkarpackim (219) i świętokrzyskim (254). 

Gdzie wybudowano i wyremontowano najwięcej dróg w Polsce? Z danych GDDKiA udostępnionych isprzet.pl wynika, że w latach 2017-2021 najwięcej kilometrów dróg wybudowano w województwie mazowieckim (309,9 km), zachodniopomorskim (204,4 km) i dolnośląskim (139,2 km), z kolei najmniej w opolskim (31,1 km), pomorskim (47,3 km) i małopolskim (47,9 km). 

W latach 2017-2021 najwięcej kilometrów dróg wyremontowano w województwie wielkopolskim (403,1 km), mazowieckim (240,5 km) i opolskim (175 km), najmniej – w kujawsko-pomorskim (47,3 km), lubelskim (59,6 km) i śląskim (60,8 km). Najwięcej środków na budowę i remonty dróg wydano w tym czasie w województwie wielkopolskim (392,4 mln zł), mazowieckim (229,9 mln zł) i opolskim (163,7 mln zł), a najmniej – w pomorskim (33,4 mln zł), śląskim (38,6 mln zł) i kujawsko-pomorskim (41,1 mln zł).

Źródło: rankomat.pl


Krzysztof Dulny 24.10.20220 zdjęć 8