artykuły

nasze-rozmowyNASZE ROZMOWY
ReklamaBilbord - Ubezpieczenia Sebastian

Jak i za ile zarejestrować pojazd kempingowy

Jak i za ile zarejestrować pojazd kempingowy

Wielu naszych Czytelników pytało nas jak wygląda od strony prawnej możliwość sprowadzenia z zagranicy i zarejestrowania kampera w Polsce. Czy na tego typu pojazdy obowiązuje akcyza? Czy możliwe jest wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej, gdy instalujemy z tyłu kampera bagażnik na rowery, który przesłania tylną tablicę rejestracyjną? Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania zwróciliśmy się do źródeł, czyli miejsc, w których pojazdy się rejestruje. Rozesłałem w tej sprawie zapytanie drogą mailową do kilku urzędów miejskich w kraju. Najszybciej, bo już następnego dnia (sic!), nadeszła odpowiedź z Urzędu Miasta Gdyni. Po kilku dniach oczekiwania i otrzymaniu odpowiedzi z innych urzędów okazało się, że odpowiedź z Gdyni nie tylko była najszybsza, ale i najbardziej wyczerpująca (dziękujemy w imieniu naszych Czytelników). Publikujemy ją obok w całości.

Dowiadujemy się z niej, że w przypadku przywozu kampera z zagranicy nie ma akcyzy, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą. Koszty pierwszej rejestracji zamykają się więc kwotą poniżej siedmiuset złotych.

Jak widać też, nie ma możliwości otrzymania trzeciej tablicy rejestracyjnej. Jak więc sobie radzić w przypadku przesłonięcia tylnej tablicy przez zamontowany bagażnik? Czy wykonać ją samemu i zamontować (a są takie przypadki)? Ponownie zwróciłem się do gdyńskiego urzędu i otrzymałem poniższą odpowiedź.

OBP.5520-1131/05
dariusz.wolodzko@goldnet.pl


W odpowiedzi na Pana e-mail dotyczący możliwości samodzielnego wykonania trzeciej tablicy rejestracyjnej informuję, że zgodnie z art. 75a ust. 6 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) tablice rejestracyjne produkowane są wyłącznie na zamówienie: organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów – z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi. Zalegalizowane tablice rejestracyjne wydaje starosta przy rejestracji pojazdu. W związku z powyższym wykonanie i umieszczenie trzeciej tablicy rejestracyjnej jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

ReklamaŚródtekstowy Dethleffs 21.09-02.10 Sebastian

Czyli mamy problem, bo ustawodawca nie wziął pod uwagę potrzeb kamperowców. Co więc w takiej sytuacji zrobić?

A jak Państwo sobie radzą z podobnymi problemami? Piszcie do nas, by podzielić się wiedzą z nami i innymi Czytelnikami: redakcja@polskicaravaning.pl

Dariusz Wołodźko

Gdynia, 2005.09.30
OBP.5520-1123/05

Pan Dariusz Wołodźko
dariuszwolodzko@goldnet.pl


W odpowiedzi na Pana e-mail dotyczący możliwości rejestracji pojazdu kempingowego informuję jak niżej:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.) pojazd kempingowy jest zakwalifikowany jako pojazd specjalny.
W związku z powyższym na pojazd specjalny (przeznaczenie kempingowy) nie obowiązuje opłata akcyzy. Przy rejestracji pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.) organ rejestrujący pobiera następujące opłaty:

1. 48 zł - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego,
2. 12 zł - opłata za wydanie pozwolenia czasowego,
3. 11 zł - opłata za wydanie znaków legalizacyjnych,
4. 80 zł - opłata za wydanie tablic rejestracyjnych,
5. 16,50 zł - opłata za wydanie nalepki kontrolnej,
ReklamaŚródtekstowy 2 Prenumerata 21.09-02.10
6. 500 zł - opłata za wydanie karty pojazdu (w przypadku, gdy pojazd jest po raz pierwszy rejestrowany na terenie RP),
7. 5 zł - opłaty ewidencyjnej.

Zgodnie z art. 75b ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908) i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. Nr 133, poz.1122) organ właściwy w sprawach rejestracji legalizuje tablice rejestracyjne, umieszczając na nich znak legalizacyjny. Nalepka legalizacyjna składa się z trzech części stanowiących komplet i jest indywidualnie numerowana jednym numerem dla wszystkich części. Części A i B nalepki legalizacyjnej są jednakowe i służą do legalizacji tablic rejestracyjnych, część C nalepki legalizacyjnej potwierdza legalizację tablic rejestracyjnych poprzez wklejenie jej w rubryce „adnotacje urzędowe” dowodu rejestracyjnego. W związku z powyższym nie ma prawnej możliwości wydania trzech zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.

Kierownik Referatu
Piotr Pukszta


03.03.20091