artykuły

wiadomosciWIADOMOŚCI
ReklamaBilbord - bookingcamper zacznij zarabiac
Nietypowe żółte znaki. Co oznaczają?

Nietypowe żółte znaki. Co oznaczają?

Czas czytania 3 minuty

Jeśli prowadzisz kampera, kampervana lub holownik z przyczepą kempingową żółte znaki drogowe, które niedawno znalazły się w różnych miejscach pasa drogowego Cię nie dotyczą. Podobnie zresztą jak innych kierowców prowadzących cywilne pojazdy. Wspomniane znaki obowiązują prowadzących pojazdy wojskowe, a pojawiły się przy drogach w związku z międzynarodowymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.

Jak podaje Sztab Generalny Wojska Polskiego za pośrednictwem platformy X od 12 lutego można spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn pojazdów wojskowych na terenie całego kraju, związanego z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP. Sztab Generalny w związku z tym zwraca się do wszystkich kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności, ale nie tylko. W obecnej sytuacji kontynentalnej ważna jest też ochrona danych, o którą Wojsko Polskie prosi szczególnie. Chodzi o nie publikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Nasze działania w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia mogą mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

Ruch pojazdów militarnych skoordynowany będzie w sposób możliwie niekolidujący z bieżącym ruchem. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane także z właściwymi władzami, w tym lokalnymi. Po co więc te wspomniane żółte znaki drogowe? To także element ćwiczeń i konieczność podczas wojskowych manewrów. Zobaczmy o czym mówią przykładowe oznaczenia.

Nietypowe żółte znaki. Co oznaczają? 1

ReklamaNietypowe żółte znaki. Co oznaczają? 2
Znak W-1 „klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym”

Pojazdy wojskowe, zwłaszcza ciężkie takie jak czołgi czy transportery opancerzone, oraz transportujące je zespoły pojazdów często przekraczają cywilne limity wagowe. Stąd zadaniem specjalnych znaków drogowych jest przede wszystkim przekazywanie informacji związanych z limitami wagowymi dla tych pojazdów. Limity nie są jednak podawane w metrycznym systemie miar i wag, a według wojskowej klasyfikacji obciążenia. System MLC (Military Load Classification) to system przyjęty przez NATO według którego każdemu pojazdowi wojskowemu i obiektowi mostowemu przypisana jest odpowiednia klasa. W skrócie – pojazd z przypisaną pewną klasa MLC może wjechać na most wyłącznie o wyższej lub takiej same przypisanej klasie. Do oznakowania klasy MLC stosuje się dodatkowe znaki drogowe dla kierujących pojazdami wojskowymi: od W1 do W-7, określone w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. I tak na przykład znak W-1 oznacza „klasę obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym”, a  znak W-3 to „klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych”

Nietypowe żółte znaki. Co oznaczają? 3

Znak W-3 „klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych”


Szymon Kwiatkowski21.02.2024
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News