artykuły

dobrze-wiedziecDOBRZE WIEDZIEĆ
ReklamaBilbord - Makita 05.05-05.06 Sebastian

Kamper w leasingu dla niewtajemniczonych

Kamper w leasingu dla niewtajemniczonych

Wysoka cena zakupu, ale też wiele mniejsza utrata wartości w porównaniu z seryjnymi wytworami przemysłu motoryzacyjnego – czy to kamper, czy przyczepa kempingowa, procedura udzielenia finansowania na zasadach leasingu jest w Polsce coraz powszechniejsza.

Już co druga firma z sektora MŚP korzysta z leasingu i w ten sposób finansuje przede wszystkim samochody i maszyny. Przedmiotów, które można tak finansować, jest jednak znacznie więcej. Latem atrakcyjne są m.in. kampery.

– Już w roku ubiegłym odnotowaliśmy wzrost udzielonych leasingów aż o 37% w porównaniu do roku poprzedniego, w dalszym ciągu notujemy stały wzrost kontraktacji takich umów – mówi Dorota Ozga z Departamentu Rynków Strategicznych Europejskiego Funduszu Leasingowego SA.

Z informacji przepytanych firm, które zajmują się sprzedażą nowych „domów na kołach”, wynika, że przynajmniej 9 na 10 takich kupują przedsiębiorcy. Nic dziwnego, skoro raty leasingowe, związane z użytkowaniem przyczepy kempingowej do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowić będą koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Kto może starać się o taki leasing? 

– Każda firma funkcjonująca od co najmniej sześciu miesięcy. Nie zamykamy się jednak na te, które dopiero zostały zarejestrowane – w tym wypadku wystarczy nam poręczenie innego podmiotu. Oznacza to, że do każdego leasingobiorcy podchodzimy indywidualnie, analizując pod kątem branży, rozwoju i potencjału. Kondycję finansową oceniamy na podstawie podstawowych dokumentów finansowych. Nie wymagamy np. biznesplanów – dodaje Dorota Ozga. 

Godne podkreślenia jest, że powszechnieje leasing nie tylko nowych (fabrycznych) „domów na kołach”. Co innego, że maksymalny wiek dla kampera, sumując z zakończeniem umowy, nie może zwykle przekroczyć 10 lat. Na ostateczną decyzję wpływ ma stan techniczny pojazdu, stąd regułą będzie wycena przeprowadzona przez wyspecjalizowaną firmę czy rzeczoznawcę. 

Dlaczego leasing?
Pozyskanie finansowania za pośrednictwem leasingu jest łatwiejsze niż w ramach kredytu. Firmy leasingowe przez cały okres umowy pozostają właścicielami sprzętu, dlatego stosują prostsze i bardziej przejrzyste procedury udzielenia finansowania. Leasingodawca nie wprowadza m.in. klauzul przewłaszczenia ani nie wymaga skomplikowanych zabezpieczeń, przez co decyzja leasingowa jest szybsza. 

– Dodatkowo wkład własny zaczyna się od 0%, także nie musimy inwestować własnych środków. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego do nas należy decyzja, czy wykupujemy przedmiot umowy, czy decydujemy się wyleasingować nowy. Okres umowy to od 2 do 5 lat – precyzuje Adam Trząski z Departamentu Rynków Strategicznych Europejskiego Funduszu Leasingowego SA.

Ważne, abyśmy przed złożeniem wniosku mieli już wybrany czy upatrzony konkretny egzemplarz lub przynajmniej model kampera, przyczepy kempingowej. Kompetentny doradca poprowadzi przedsiębiorcę przez cały proces wypełniania i przygotowywania dokumentów, którego finałem ma być otrzymanie „przedmiotu leasingu” w odpłatne użytkowanie. Nie bez znaczenia jest oczywiście zasięg leasingodawców – wspomniany EFL dysponuje największą siecią Mobilnych Doradców Finansowych. 

Podnajem? A może tzw. leasing swobodny

Caravaning nigdy nie będzie tanim hobby. Niezależność, autonomia – to wszystko ma swoją cenę. Czy więc poza szczytem sezonu turystycznego taki przedmiot umowy może na siebie zarabiać? Podnajmowanie kampera mogłoby wszak pomóc w finansowaniu rat.

– Umowa leasingu pozwala, każdorazowo za zgodą EFL, na podnajem krótkoterminowy, tj. maksymalnie 30 dni jednorazowo. Nasza weryfikacja podnajemcy jest korzystna również dla leasingobiorcy, ponieważ eliminujemy ewentualne wysokie ryzyko. Dodatkowym wsparciem finansowym jest Leasing Swobodny EFL – dodaje Adam Trząski. 

Usługa Leasing Swobodny pozwala na samodzielne zarządzanie wysokością rat leasingowych w celu dopasowania ich do bieżącej płynności finansowej firmy. Co więcej, możemy zmieniać wysokość miesięcznych zobowiązań wynikających z harmonogramu. I nie musimy w tym celu pisać wniosku czy nawet informować telefonicznie naszego leasingodawcy. Wystarczy komputer z dostępem do internetu i parę chwil spędzonych na portalu KlientEFL. Z usługi mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci EFL, podpisując umowę leasingu operacyjnego w polskiej walucie, przy zmiennej stopie procentowej oraz o wartości ofertowej nieprzekraczającej kwoty 500 tys. zł.

Wydatki związane z działalnością gospodarczą

Z naszych informacji wynika, że wejście w ten sposób w posiadanie pojazdów turystycznych – zwłaszcza kamperów – w największym tempie rozwija się w Polsce zachodniej i centralnej, w mniejszym stopniu na wschodzie kraju. Przeznaczenie przedmiotu umowy bywa różne, najczęściej mieszane, tj. część jest leasingowana stricte tylko na własne potrzeby – dla realizacji pasji podróżniczej właścicieli firm, natomiast część jako źródło zarobku, np. na czas imprez targowych. Przyczepy? Temat to na osobny artykuł, bo okazuje się, że także zakup takiej można zaliczyć do środków trwałych, a po spełnieniu kilku warunków rozliczać wydatki eksploatacyjne związane z jej użytkowaniem.

tekst Rafał Dobrowolski

Artykuł pochodzi z numeru 4(83) 2018 Polskiego Caravaningu


Rafał Dobrowolski20.09.20190