artykuły

knausKnaus
ReklamaBilbord fajny kmaper 01.08-31.08 Sebastian
Grupa Knaus Tabbert - raport za pierwszy kwartał 2022 roku

Grupa Knaus Tabbert - raport za pierwszy kwartał 2022 roku

W pierwszym kwartale 2022 r. napływ zamówień na nowe pojazdy kempingowe sięgnął 6 000 sztuk. Najgorzej będzie z produkcją kamperów - dostawy podwozi silnikowych były znacznie niższe niż w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Knaus Tabbert zgodnie z oczekiwaniami potwierdza prognozy wzrostu segmentu pojazdów kempingowych na rok 2022. Tyle, że z danych za pierwszy kwartał wynika, że podczas gdy produkcja przyczep kempingowych wzrosła o 45%, to produkcja samochodów kempingowych spadła odpowiednio o 33% i 50%. Największy spadek dotyczy modeli z wyższej półki cenowej. Powód? Ten sam – brak podwozi do zabudowy.

- Zgodnie z przewidywaniami, wąskie gardła w dostawach podwozi silnikowych w pierwszym kwartale 2022 r. nadal powodowały bezproduktywne przestoje w naszych fabrykach - oznajmił Wolfgang Speck, Dyrektor Generalny Knaus Tabbert AG.

- W drugiej połowie roku powinno być lepiej, odkąd w coraz większym stopniu stosować będziemy naszą strategią multi-sourcingu i stopniowo zwiększać tempo produkcji. Na dzień 31 marca 2022 r. klienci firmy złożyli zamówienia na kwotę 1,3 mld EUR, a wszystkie nasze trzy fabryki mają ambicję wyprodukować 31 000 sztuk pojazdów.

Niemiecki Knaus Tabbert AG z siedzibą w Jandelsbrunn to takie marki pojazdów kempingowych jak: KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO. Wielomarkowy koncern ma swe zakłady w Mottgers i Schlüsselfeld, ale także w Nagyoroszi na Węgrzech. Zatrudnia w sumie 3.000 pracowników.

ReklamaŚródtekstowy ACK sklep 07.07-31.08 Sebastian
Fot. Knaus Tabbert AG


Rafał Dobrowolski12.05.20220