artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
Reklama
Rezerwat przyrody Wietrznia
  fot. Wikipedia Rezerwat przyrody Wietrznia

Rezerwat przyrody Wietrznia

Rezerwat przyrody Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego znajduje się na terenie dawnego kamieniołomu Wietrznia w Kielcach. Obejmuje wzniesienia Wietrzni (312 m n.p.m.) i sąsiedniego Międzygórza będących przedłużeniem ciągnącego się przez Kielce Pasma Kadzielniańskiego.

Od 1893 roku wydobywano tutaj systemem stokowym i stokowo wgłębnym wapienie i dolomity na produkcję wapna oraz jako kamień budowlany i tłuczeń drogowy. W 1974 roku zaprzestano eksploatacji surowca, a pozostałością po działalności górniczej są dziś trzy połączone ze sobą kilkupoziomowe wyrobiska o nazwach: Wietrznia, Miedzygórz i Międzygórz Wschodni. Wyrobiska te tworzą dziś zagłębienie o łącznej długości ok. 900 m.

Na terenie rezerwatu znajdują się cenne odsłonięcia geologiczne: zjawiska i procesy tektoniczne, mineralizacja żyłowa (ołowiowo-barytowo-kalcytowa), kras podziemny i powierzchniowy (kotły, misy, żłobki, leje, szczeliny, kominy, jaskinie, m.in. Jaskinia na Wietrzni), fauna kopalna (koralowce czteropromienne, gąbki krzemionkowe, stromatoporoidy, denkowce, ramienionogi, małżoraczki, liliowce, konodonty, ryby kopalne - ponad 30 taksonów).

Rezerwat Wietrznia jest doskonałym miejscem spacerowym (m.in. przez dno dawnych wyrobisk przebiega specjalnie przygotowana ścieżka edukacyjna) gdzie z licznych tablic można dowiedzieć się wielu informacji na temat przeszłości geologicznej terenu obecnych Kielc. Natomiast z punktów widokowych można obserwować doskonałe panoramy Gór Świętokrzyskich, a pomocne w identyfikacji poszczególnych szczytów są tablice ze specjalnymi schematami.

Przez rezerwat przechodzi szlak turystyczny „zielony szlak spacerowy” prowadzący z ulicy Zamkowej na Bukówkę.

Teren ten wchodzi w skład Geoparku Kielce. W jego granicach zlokalizowane jest Centrum Geoedukacji.

Przed Centrum Geoedukacji zlokalizowany jest bezpłatny parking zarówno dla samochodów osobowych jak i autokarów. Od drogi krajowej nr 73 dojazd do Centrum Geoedukacji ulicami: rtm. Witolda Pileckiego, a następnie Jana Karskiego i dalej ul. Daleszycką.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy