artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
Reklama
Czerwony Klasztor w Pieninach
  fot. wikipedia.org Czerwony Klasztor w Pieninach

Czerwony Klasztor w Pieninach

To jedna z najważniejszych budowli sakralnych w Pieninach. Podobno powstała jako zadośćuczynienie za popełnienie morderstwa. Wysoki urzędnik by odkupić swoje winy miał wznieść sześć takich klasztorów.

Nazwa obiektu nie jest związana z żadną krwawą historią a odnosi się jedynie do kolorystyki ścian budynku – wykonanych z czerwonej cegły.

Budowa klasztoru rozpoczęła się w 1330 roku. Pierwotnie zabudowania wykonane były z drewna. W 1360 roku zostały jednak zastąpione przez budynki ceglane oraz kamienne, wzniesione zgodnie z zasadami architektury. W XIV wieku Czerwony Klasztor składał się z jednonawowego kościoła z dwiema kaplicami bocznymi oraz zabudowań zarówno o charakterze klasztornym jak i gospodarczym.

Czerwony Klasztor na przestrzeni lat zmagał się z licznymi najazdami. W latach 1431-1433  został doszczętnie zniszczony przez husytów oraz rabusiów. Później nadszedł czas przejmowania pienińskich parafii katolickich przez ewangelików. Klasztor kilkakrotnie zmieniał właścicieli. W 1705 roku osadzili się tutaj, sprowadzeni z Włoch kamedułowie. Zakonnicy rozpoczęli rozbudowę klasztoru. Wznieśli nowe pustelnie, wieże kościelną oraz założyli zajazd dla podróżnych a także szpital i aptekę.

Coraz bardziej podupadający klasztor w 1820 roku trafił do kapituły greckokatolickiej w Preszowie. Od tej chwili  powoli obracał się w ruinę. Upadek ten przyspieszył dodatkowo pożar, który miał miejsce w 1907 roku.

Zrujnowane zabudowania klasztorne przeszły na własność państwa. Częściowo odbudowano je, aby tutaj właśnie stworzyć siedzibę PIENAPu a także schronisko turystyczne. To właśnie w Czerwonym Klasztorze w 1932 roku powołano pierwszy międzynarodowy - polsko-słowacki - park natury w Pieninach.

Zespół klasztorny został ponownie odrestaurowany w latach 1956 - 1966.  Dziś w Czerwonym Klasztorze mieści się m.in. dyrekcja słowackiego Pienińskiego Parku Narodowego.

Najbardziej okazałym budynkiem kompleksu jest gotycki Kościół Św. Antoniego z końca XIV wieku, który został w znacznej mierze zrekonstruowany w stylu barokowym.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy